Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2020

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2018
                             
No. Aplikasi Dalam Talian Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Portal JBG 9,100  10,054   6,986 4,892  7,735  10,453              49,220
2 Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian  2  0  0              6
3 Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman 518   684 239  204 345  718              2708
4 Sistem Maklum Balas (JBG4U)  3 12   5 14 13               49
5 Semakan Status Maklum Balas  0  2  2              8
Kemas kini terakhir : 1 Julai 2020