Hebahan: Mesyuarat Pengarah-Pengarah Negeri Jabatan Bantuan Guaman Bil. 4/2016

Mesyuarat Pengarah-Pengarah Negeri Jabatan Bantuan Guaman (JBG) Bil. 4/2016 akan diadakan pada 17 hingga 20 Oktober 2016 di Hotel Kings Green, Melaka. Mesyuarat ini akan diadakan bersekali dengan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Bil. 3/2016.

Tags: Hebahan