Pegawai dan Kakitangan Baharu Bulan Mac 2018

Bil Nama Jawatan
Tempat Bertugas

1

Saharuddin bin Selamat

Pegawai Syariah LS48

JBG Ibu Pejabat

2 Roszuan bin Abd Jalil Pegawai Undang-Undang L32 JBG Melaka
3

Mohamad Rizal Bin Mohamad Sharif

Pembantu Perpustakaan S22 JBG Ibu Pejabat
4 Mohd Rais bin Jamaris Pembantu Tadbir N19 JBG Sabah
5 Suwaibah binti Said Pembantu Tadbir N19 JBG Sabah
6 Nazarimi bin Norizan Pemandu H11 JBG Ibu Pejabat