JBG sedang mengendalikan dua kes yang melibatkan khidmat pendamping guaman di mana permohonan khidmat pendamping guaman telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Bantuan Guaman pada 1 Ogos 2018.
Toggle Bar

Majlis Pelancaran Akaun Amanah Bantuan Guaman

Majlis Pelancaran Akaun Amanah Bantuan Guaman dirasmikan oleh YB Dato' Sri Azalina binti Othman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 6 Februari 2018 di Jabatan Bantuan Guaman cawangan Selangor.

1 1

1 1

1 1

1 1