JBG sedang mengendalikan dua kes yang melibatkan khidmat pendamping guaman di mana permohonan khidmat pendamping guaman telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Bantuan Guaman pada 1 Ogos 2018.
Toggle Bar

Mesyuarat Pengarah-Pengarah Negeri bil. 1/2018

Mesyuarat Pengarah-Pengarah Negeri bil. 1/2018 telah diadakan di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan ILKAP, Bangi pada 6-8 Februari 2018.

1 13

14 16