Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2017

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2017
                             
No. Aplikasi Atas Talian Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Portal JBG 5,485 5,805  7,418                     18,708
2 Sistem Permohonan Peguam Panel Atas Talian 3  1  0                   4
3 Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman 511 536  705                    1752
4 Sistem Maklum Balas (JBG4U) 8  6                   18
5 Semakan Status Maklum Balas 5                   12
Kemas kini terakhir : 7 April 2017