JBG bersiaran secara langsung dalam Selamat Pagi Malaysia RTM1

 

Bil Tarikh Topik
1

27/2/2017

Pengenalan Jabatan Bantuan Guaman Malaysia

2

6/3/2017

Bidang Kuasa Sivil JBG berdasarkan Jadual Ketiga Akta Bantuan Guaman 1971

3

13/3/2017

Bidang Kuasa Syariah JBG berdasarkan Jadual Ketiga Akta Bantuan Guaman 1971

4

20/3/2017

Khidmat Pengantaraan
5

27/3/2017

 

Penceraian/Pembubaran Perkahwinan Orang Bukan Islam Bahagian 1

6

3/4/2017

Penceraian/Pembubaran Perkahwinan Orang Bukan Islam Bahagian 2

7

10/4/2017

 

Penceraian/Pembubaran Perkahwinan Orang Bukan Islam Bahagian 3

8

17/4/2017

Tuntutan Selepas Penceraian Orang Bukan Islam Bahagian 1

9

8/5/2017

Tuntutan Selepas Penceraian Orang Bukan Islam Bahagian 2

10

15/5/2017

Kuat kuasa Perintah Nafkah Orang Bukan Islam

11

22/5/2017

Penceraian/ Pembubaran Perkahwinan Orang Islam

12

29/5/2017

Tuntutan Fasakh

13

5/6/2017

Tuntutan Taklik

14

19/6/2017

Tuntutan Khulu’

15

3/7/2017

Hak-Hak Isteri Selepas Penceraian (Mut’ah)

16

10/7/2017

Hak-Hak Isteri Selepas Penceraian ( Nafkah Iddah)

17

17/7/2017

Tuntutan Hak Jagaan Anak (Hadanah)

18

24/7/2017

Tuntutan Nafkah Anak

19

7/8/2017

Undang-undang Berkaitan Dengan Pengangkatan Anak Sabah & Sarawak

20

14/8/2017

Undang-undang Berkaitan Dengan Pengangkatan Anak Di Semenanjung Malaysia

21

21/8/2017

Tuntutan Harta Sepencarian  Bahagian 1

22

28/8/2017

Tuntutan Harta Sepencarian  Bahagian 2

23

4/9/2017

Tuntutan Nafkah Isteri

24

11/9/2017

Tuntutan Berkaitan dengan Kemalangan Jalanraya

25

18/9/2017

Isu Berkaitan Harta Pusaka, Probet dan Surat Kuasa Mentadbir 

26

25/9/2017

Hak Dan Tanggungan Di Bawah Akta Sewa Beli 1967

27

2/10/2017

Tuntutan Ganti Rugi Pertunangan

28

9/10/2017

Tuntutan Hutang Perkahwinan

29

16/10/2017

Wasiat

30

23/10/2017

Pengurusan Hibah

31

6/11/2017

Hak-hak sebelum perbicaraan (kes jenayah)

32

13/11/2017

Hak-hak penyewa di bawah Undang-undang.

33

20/11/2017

Hak- hak Pesalah selepas pengakuan salah (Mitigasi)