Sesi Perkongsian Ilmu dalam Bulan Ramadhan 2017 "Pembahagian Faraid"

Jabatan Bantuan Guaman Negeri Selangor (JBGSEL) mengadakan sesi perkongsian ilmu bertajuk “Pembahagian faraid” pada bulan Ramadhan. Sesi tersebut bermula jam 8.30 pagi hingga 9.00 pagi pada setiap hari bekerja (kecuali Jumaat). Topik ini bersesuaian dengan skop kerja di JBG dan ia akan meningkatkan ilmu pengetahuan pegawai/kakitangan.