Program Klinik Guaman dan Kesedaran Masyarakat

Tajuk Klinik Guaman
Tarikh : 12 April 2021
Masa : 9.00 pagi - 3.00 petang
Tempat : Mahkamah Rendah Syariah Ampang.
Jenis Program : Klinik Bantuan Guaman
Penganjur : Jabatan Bantuan Guaman Selangor

a1
a2 a3
a6