Program Klinik Guaman dan Kesedaran Masyarakat

Tajuk Ceramah Penerangan Undang-Undang
Tarikh : 19 Januari 2022
Masa : 2:00 petang-4:00 petang
Tempat : Meligai Hotel Kapit
Jenis Program : Penerangan Undang-Undang
Penganjur : Jabatan Wanita Dan Keluarga Sarawak

1 2d
3e