A- A A+

Perundangan dan Bidang Kuasa

 

 

 

Bidang Kuasa

 

Bidang Kuasa Jenayah

  • Jadual Kedua Akta Bantuan Guaman 1971
  • Semua prosiding jenayah yang dalamnya tertuduh yang tidak diwakili oleh peguam mengaku salah kepada pertuduhan atau pertuduhan-pertuduhan dan ingin membuat rayuan untuk meringankan hukuman berkenaan dengannya.
  • Prosiding jenayah di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta 611].
  • Prosiding jenayah di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 [Akta 336].