A- A A+

Pekerja Contoh Januari 2017

Pekerja Contoh JBG Januari 2017

Siti Farazalita binti Sulaiman

Nama : Puan Siti Farazalita binti Sulaiman

Bahagian / Cawangan : Jabatan Bantuan Guaman Muar

Jawatan/Gred : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19

Ringkasan Pencapaian Pegawai -

Pegawai ini telah berjaya menyediakan dan memperaku penyata pemungut mengikut sasaran kerja beliau bagi bulan Januari 2017 iaitu sebanyak dua kali sebulan dengan memastikan jumlah wang hasil tidak melebihi RM 500.00. Pegawai ini juga menyediakan laporan hasil bulanan dan dikemukakan ke Ibu Pejabat mengikut tempoh masa yang ditetapkan iaitu pada setiap akhir bulan. Selain itu, beliau sentiasa memastikan setiap tuntutan yang disemak adalah lengkap dan diposkan ke Ibu Pejabat mengikut tarikh yang ditetapkan iaitu sebelum 6hb pada bulan berikutnya dan pada bulan Januari 2017, tuntutan telah dihantar ke Ibu Pejabat pada 26 Januari 2017. Selain daripada itu, pegawai ini juga berjaya menguruskan terimaan hasil sehari sekali dengan memastikan jumlah wang terimaan adalah sama dengan jumlah terimaan dan semua laporan dijana dan disemak.