A- A A+

Taklimat Amalan Nilai-nilai Murni

Taklimat Amalan Nilai-nilai Murni

oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) Jabatan Perdana Menteri

Taklimat Amalan Nilai-nilai Murni telah disampaikan oleh Puan Noraisyah binti Khairuddin, juruaudit EKSA dari Unit Penyelarasan (ICU) Jabatan Perdana Menteri pada 3 November 2016 di Bilik Mesyuarat Utama. Juruaudit ICU yang lain ialah Puan Noraznita binti Shapien dan Encik Zulkifli bin Hassan. Pengauditan EKSA juga telah dilaksanakan di semua zon oleh juruaudit tersebut.