A- A A+

Mesyuarat Pengarah Pengarah Negeri JBG Bil 2 / 2016

Mesyuarat Pengarah-Pengarah Negeri Jabatan Bantuan Guaman (JBG) Bil. 2/2016 telah diadakan pada 10 hingga 14 April 2016 di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP). Antara objektif Mesyuarat pada kali ini adalah untuk meningkatkan kecekapan tadbir urus organisasi khususnya cawangan-cawangan JBG melalui perbincangan dan perkongsian ilmu, meneliti dan menilai prestasi KPI jabatan bagi suku tahun pertama 2016 serta berkongsi idea dan pengalaman dalam pengendalian kes sivil dan Syariah.

  

Terima kasih atas kerjasama yg diberikan oleh semua kakitangan JBG