A- A A+

MESYUARAT TASK FORCE

mesy

Siri ketiga perbincangan kumpulan untuk mentransformasi perkhidmatan bantuan guaman di Malaysia telah diadakan pada 16 Februari 2017 di Ibu Pejabat JBG. Perbincangan diadakan untuk mendapatkan pandangan daripada pihak yang berkepentingan mengenai hala tuju baharu bantuan guaman di negara ini.