A- A A+

TIMBALAN KETUA PENGARAH (SIVIL) JABATAN BANTUAN GUAMAN DALAM SEGMEN SELAMAT PAGI MALAYSIA

Pada 6 Mac 2017 jam 9.00 pagi, Puan Mahazan binti Mat Taib Timbalan Ketua Pengarah (Sivil) Jabatan Bantuan Guaman telah bersiaran secara langsung dalam segmen Selamat Pagi Malaysia di RTM1. Dalam topik “Tahu Hak Anda”, Puan Mahazan telah memberikan penerangan dan maklumat mengenai bidang kuasa sivil Jabatan Bantuan Guaman kepada orang awam.

2  1

Tags: Hebahan, Selamat Pagi Malaysia