A- A A+

Program Promosi dan Ceramah Jabatan Bantuan Guaman (JBG) bersama Jabatan Pembangunan Wanita WPKL & Putrajaya (JPWWPKLP)

Pada jam 3.00 petang, 13/07/2017 (Khamis), Jabatan Bantuan Guaman Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JBG WPKL) telah dijemput oleh Pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya (PPWWPKLP) untuk menyampaikan ceramah perundangan dan kesedaran dalam kes-kes sivil, jenayah dan syariah bagi Program Promosi dan Ceramah Jabatan Bantuan Guaman (JBG) di Akademi Jarimas, Kuala Lumpur.

1

2   4