A- A A+

Perbincangan berkenaan Program Kolaborasi antara Jabatan Bantuan Guaman dan Klinik Bantuan Guaman Universiti Malaya

Pada 6 Disember 2017, Jabatan Bantuan Guaman Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JBG WPKL) telah mengadakan perbincangan dengan YBhg. Prof Madya Datin Norbani binti Mohamed Nazeri dan Puan Aisyah binti Mohamed Nazeri daripada Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya serta pelajar-pelajar daripada Universiti Malaya yang terlibat dengan program kolaborasi yang julung-julung kali di adakan antara JBG dan Klinik Bantuan Guaman Universiti Malaya (KBGUM). Tujuan utama perbincangan tersebut diadakan adalah bagi mendapatkan maklum balas serta cadangan penambahbaikan terhadap program kolaborasi antara JBG dan KBGUM.

1  

2  3  4