A- A A+

Literasi Undang Undang bersama JKSM Putrajaya

(a)  Nama Program : Hari Terbuka JKSM
(b) Tarikh Program : 4 Julai 2019
(c) Masa 8.00pg - 3.00ptg
(d) Jenis Program  Literasi Undang Undang
(e) Anjuran : Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) Putrajaya

Tujuan dan Pengisian Program : 

Memberikan penerangan kepada orang awam berkaitan dengan Akta Bantuan Guaman (Pindaan) 2017 yang telah berkuatkuasa pada 1 Disember 2017 dan memberikan penjelasan berkaitan kes-kes yang berbidangkuasa di bawah Jabatan Bantuan Guaman seperti yang terkandung di dalam Akta Bantuan Guaman (Pindaan) 2017.

1

2

3 4