A- A A+

Perbincangan Kolaborasi antara JBG dan PERKESO

Pada 24 September 2019 satu perbincangan kolaborasi antara JBG dan PERKESO dalam program social synergy telah diadakan di Bilik Mesyuarat Utama Jabatan Bantuan Guaman Ibu Pejabat. Penerangan diberikan oleh Tuan Mohd Najib Abdul Halim, Pegawai Eksekutif PERKESO.

e

i

a
q w