A- A A+

Program Klinik Guaman dan Kesedaran Masyarakat

Tajuk Program Promosi dan Kesedaran Masyarakat
Tarikh : 6 April 2021
Masa : 9.00 pagi - 2.00 petang
Tempat : Mahkamah Rendah Syariah Kota Tinggi
Jenis Program : Klinik Bantuan Guaman
Penganjur : Jabatan Bantuan Guaman Johor

1affa
4rfa 6tgg
7jjg