A- A A+

Klinik Guaman Sivil, Jabatan Bantuan Guaman Negeri Johor

Tajuk Klinik Guaman Sivil
Tarikh : 26 Januari 2023
Masa : 2.00 petang-4.30 petang
Tempat :

Pusat Koreksional Johor Bahru, Ulu Choh

Penganjur : Jabatan Bantuan Guaman Negeri Johor

DSC 0622 (1)