A- A A+

Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman.

Ujian Kemampuan

Laporan Penggunaan Aplikasi Atas Talian Tahun 2024

Laporan Dalam Talian

Sistem Permohonan Latihan Industri di Jabatan Bantuan Guaman

Sistem Permohonan Latihan Industri

Peguambela dan Peguamcara yang mempunyai sijil amalan guaman yang sah dan telah dilantik oleh Ketua Pengarah JBG untuk mengendalikan kes-kes sivil dan syariah yang diserahkan oleh pihak Jabatan dengan kadar bayaran tertentu yang akan ditanggung oleh pihak Jabatan.

Peguam Panel Dalam Talian

Sistem Pengurusan Aduan Awam

Aduan Awam

Permohonan untuk mengadakan Klinik Guaman, Literasi Undang-undang, Ceramah, Forum dan Pameran

Sistem Permohonan Klinik Guaman