A- A A+

Pekerja Contoh Ogos 2019

 

1)

noor azizah

Nama  Noor Azizah binti Salih
Bahagian / Cawangan : Jabatan Bantuan Guaman Ibu Pejabat
Jawatan / Gred : Pembantu Tadbir Kanan (Kewangan)

Pencapaian

:

Beliau merupakan seorang yang berdisiplin, bertanggungjawab dan sentiasa mengutamakan tugasan yang diamanahkan kepadanya. Pegawai akan sentiasa memastikan KPI bulanan Unit Kew dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan dan tercapai pada setiap bulan. Beliau juga seorang yang komited dan sentiasa menjadi sumber rujukan rakan sekerja.

     

 

2)

shawal

Nama  Shawal bin Dahalan
Bahagian / Cawangan : Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sembilan
Jawatan / Gred : Pembantu Operasi N11/14

Pencapaian

:

Beliau ini merupakan seorang yang ringan tulang dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas serta patuh kepada arahan yang diamanahkan. Beliau akan memastikan tugasan yang diberikan mencapai KPI yang telah ditetapkan. Antaranya beliau dapat menyelesaikan melebihi penghantaran 100 unit surat dan mengklasifikasi fail-fail mengikut kes sebanyak 20 fail pada bulan Ogos. Beliau juga aktif dalam sumbangan luar seperti Ahli RELA Kg Kuala Serdang dan Ahli Kelab Badminton Kg Kuala Serdang, Negeri Sembilan

     

 

Tags: Pekerja Contoh Bulanan