A- A A+

Prosedur Permohonan Peguam Panel

Bagaimana untuk menjadi Peguam Panel

 

Pemohon yang hendak menjadi Peguam Panel hendaklah memohon secara bertulis kepada Ketua Pengarah Jabatan Bantuan Guaman dengan menyertakan maklumat peribadi dan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan seperti berikut :

 

Nama penuh dan alamat firma guaman;

Pencapaian akademik/kelayakan dan pengalaman dalam bidang perundangan;

Salinan Sijil Amalan Guaman (terkini); dan

Salinan Sijil Peguam Syarie Negeri (terkini dan hendaklah disahkan).

Tags: Peguam Panel