A- A A+

Kadar Bayaran Perkhidmatan Peguam Panel

1. Mahkamah Persekutuan
  Perbelanjaan Jumlah Penuh Yang Dibenarkan Semasa Penetapan Kos
  Kos peguamcara dan pelanggan : Lima puluh peratus daripada jumlah yang dibenarkan semasa penetapan kos
Menghadiri hari pertama perbicaraan : RM300.00 bagi sehari atau sebahagian daripada sehari
Menghadiri perbicaraan pada hari berikutnya : RM100.00 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari
Menyiasat, membuat laporan atau memberi pendapat mengenai permohonan untuk bantuan guaman atau untuk memberi nasihat guaman : RM 25.00 bagi setiap jam
  Perjalanan dan pengangkutan
  Menggunakan kereta sendiri : RM0.50 bagi setiap kilometer
Tambang teksi : Kos sebenar
     
2. Mahkamah Rayuan
  Perbelanjaan Jumlah Penuh Yang Dibenarkan Semasa Penetapan Kos
  Kos peguamcara dan pelanggan : Lima puluh peratus daripada jumlah yang dibenarkan semasa penetapan kos
Menghadiri hari pertama perbicaraan : RM200.00 bagi sehari atau sebahagian daripada sehari
Menghadiri perbicaraan pada hari berikutnya : RM75.00 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari
Menyiasat, membuat laporan atau memberi pendapat mengenai permohonan untuk bantuan guaman atau untuk memberi nasihat guaman : RM 25.00 bagi setiap jam
  Perjalanan dan Pengangkutan
  Menggunakan kereta sendiri : RM0.50 bagi setiap kilometer
Tambang teksi : Kos Sebenar
     
3. Mahkamah Tinggi
  Perbelanjaan Jumlah Penuh Yang Dibenarkan Semasa Penetapan Kos
  Kos peguamcara dan pelanggan : Lima puluh peratus daripada jumlah yang dibenarkan semasa penetapan kos
Temubual : RM200.00 (sekali temubual sahaja)
Menghadiri Mahkamah untuk sebutan kes : RM50.00 bagi setiap hari
Menghadiri hari pertama perbicaraan : RM100.00 bagi sehari atau sebahagian daripada sehari
Menghadiri perbicaraan pada hari berikutnya : RM50.00 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari
Menyiasat, membuat laporan atau memberi pendapat mengenai permohonan untuk bantuan guaman atau untuk memberi nasihat guaman : RM 25.00 bagi setiap jam
  Perjalanan dan Pengangkutan  
  Menggunakan kereta sendiri : RM0.50 bagi setiap kilometer
Tambang teksi : Kos Sebenar
     
4. Mahkamah Sesyen
  Perbelanjaan Jumlah Penuh Yang Dibenarkan Semasa Penetapan Kos
  Temubual : RM150.00 (sekali temubual sahaja)
Kos penyediaan Peguam : RM500.00 dan ke bawah tertakluk kepada budi bicara Pengarah
Menghadiri Mahkamah untuk sebutan kes : RM30.00 bagi setiap hari
Menghadiri hari pertama perbicaraan : RM50.00 bagi sehari atau sebahagian daripada sehari
Menghadiri perbicaraan pada hari berikutnya : RM25.00 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari
Menyiasat, membuat laporan atau memberi pendapat mengenai permohonan untuk bantuan guaman atau untuk memberi nasihat guaman : RM 25.00 bagi setiap jam
  Perjalanan dan Pengangkutan
  Menggunakan kereta sendiri : RM0.50 bagi setiap kilometer
Tambang teksi : Kos Sebenar
     
5. Mahkamah Majistret
  Perbelanjaan Jumlah Penuh Yang Dibenarkan Semasa Penetapan Kos
  Temubual : RM150.00 (sekali temubual sahaja)
Kos penyediaan Peguam : RM500.00 dan ke bawah tertakluk kepada budi bicara Pengarah
Menghadiri Mahkamah untuk sebutan kes : RM30.00 bagi setiap hari
Menghadiri hari pertama perbicaraan : RM50.00 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari
Menghadiri perbicaraan pada hari berikutnya : RM25.00 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari
Menyiasat, membuat laporan atau memberi pendapat mengenai permohonan untuk bantuan guaman atau untuk memberi nasihat guaman : RM 25.00 bagi setiap jam
  Perjalanan dan Pengangkutan
  Menggunakan kereta sendiri : RM0.50 bagi setiap kilometer
Tambang teksi : Kos Sebenar

Tags: Peguam Panel