Statistik September 2016

Statistik Kes
 
Bilangan Kes Yang Dikendalikan oleh JBG bagi Bulan September 2016

Jumalah-Kes-Dikendalikan
Pecahan Kes
Kes-Keluarga-Syariah Kes-Keluarga-Sivil Kes-Sivil-Pelbagai
Kes-Khidmat-Nasihat Kes-Jenayah Kes-Pengantaraan