Sivil

1. Adakah JBG menawarkan perkhidmatannya dalam kes jenayah

 

Ya, JBG menawarkan perkhidmatannya dalam kes jenayah secara terhad iaitu -

  • mewakili pesalah kanak-kanak yang dipertuduh dengan kesalahan  jenayah dalam prosiding di Mahkamah Kanak- Kanak (secara tertutup), atau di Mahkamah Terbuka di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta 611]  jika pesalah kanak-kanak dituduh bersama seorang dewasa
  • mewakili tertuduh yang dipertuduh dengan kesalahan jenayah di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 [Akta 336]; dan
  • mewakili tertuduh yang mengaku salah kepada pertuduhan dan ingin membuat rayuan untuk meringankan hukuman berkenaan dengannya.