Fungsi

 

Fungsi Jabatan Bantuan Guaman adalah seperti yang berikut :

  • Memberikan khidmat nasihat guaman dalam semua perkara undang-undang (Jadual Keempat)
  • Mewakili atau memberikan bantuan guaman dalam prosiding di semua mahkamah dalam bidang kuasa yang diperuntukkan dalam Jadual Kedua (bidang kuasa jenayah) dan Jadual Ketiga (bidang kuasa sivil) Akta Bantuan Guaman 1971
  • Memberikan khidmat pengantaraan
  • Memberikan khidmat pendamping guaman