A- A A+

Legal Aid Clinic and Community Awareness Program of JBG Raub, Pahang

Date 30 October 2020
Time : 9.00 a.m - 11.00 p.m
Venue : Kaunter Hasil dan Perkhidmatan, Pejabat Agama Islam 
Type of Program : Legal Literacy Program
Organizer : Jabatan Bantuan Guaman Raub, Pahang

PHOTO 2020 10 30 09 23 49 PHOTO 2020 10 30 09 23 50