A- A A+

Legal Aid Clinic and Community Awareness Program of JBG Kelantan

Date 28 October 2020
Time : 11.00 a.m - 4.00 p.m
Venue : Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan
Type of Program : Legal Literacy Program
Organizer : Jabatan Bantuan Guaman Kelantan

1 2