Tatacara Mendapatkan Bantuan Guaman

  • Pemohon mendaftar
  • Pemohon dikehendaki mengisi borang ujian kemampuan dan borang akuan berkanun
  • Ujian kemampuan dijalankan
  • Temuduga dijalankan untuk mengenal pasti isu, remedi dan keperluan pemohon
  • Permohonan diproses (tidak lebih 3 hari)
  • Jika permohonan diluluskan, terma bantuan guaman akan ditawarkan
  • Pemohon dikehendaki membayar fi pendaftaran RM10.00 dan sumbangan (jika terpakai) jika dia setuju menerima terma tersebut
  • Bantuan guaman diberikan
  • Fail tindakan dibuka dan didaftarkan
  • Fail tindakan difailkan ke mahkamah