A- A A+

Piagam Pelanggan

1. Memastikan semua urusan di kaunter diberi layanan dalam tempoh tidak melebihi lima belas (15) minit.
   
2. Memastikan khidmat pengantaraan diselesaikan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh persetujuan kedua-dua pihak untuk mendapatkan pengantaraan.
   

3.

Memastikan pliding disiapkan dalam tempoh :

(a) Bagi kes yang tidak melalui proses pengantaraan, tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan dokumen-dokumen yang lengkap.

(b) Bagi kes yang melalui pengantaraan, dua puluh satu (21) hari dari tarikh sesi pengantaraan selesai.

   
4. Memastikan kes difailkan ke Mahkamah dalam tempoh empat belas (14) hari selepas penyediaan pliding yang lengkap.
   
5. Memastikan perintah / penghakiman bersih diserahkan kepada pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas ia diterima daripada Mahkamah.