Nasihat Guaman

Jabatan Bantuan Guaman (JBG) menyediakan perkhidmatan nasihat guaman kepada semua warganegara Malaysia. Berdasarkan kepada Jadual Keempat Akta Bantuan Guaman 1971, nasihat guaman boleh diberikan di dalam semua perkara. Nasihat guaman merupakan nasihat yang diberikan secara lisan di dalam semua soal undang-undang di Malaysia. Fi pendaftaran sebanyak RM10 akan dikenakan untuk perkhidmatan ini.