Pengantaraan

  Pengantaraan Sivil
  Jenis kes yang sesuai untuk pengantaraan ialah -
 
  1. Nafkah isteri dan anak-anak
  2. Aset perkahwinan
  3. Kebajikan anak-anak
  4. Terma-terma pembubaran perkahwinan di bawah petisyen bersama
  5. Kemalangan kenderaan motor yang tidak melibatkan syarikat insurans
  6. Tuntutan pengguna
 
Pengantaraan Syariah
  Jenis kes yang sesuai untuk pengantaraan ialah -
 
  1. Nafkah isteri dan anak-anak
  2. Harta Sepencarian
  3. Kebajikan anak-anak