Data Terbuka

  • Data Terbuka merujuk kepada data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.
  • Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan.
  • Pengunaan data atau penggunaan semula data hendaklah memenuhi terma dan syarat : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0
Bil Tajuk Set Data Format
1 Statistik Pendaftaran Kes Jabatan Bantuan Guaman bagi Suku Tahun Ke 2/2016 XLSX
2 Statistik Pendaftaran Kes Jabatan Bantuan Guaman bagi Suku Tahun ke 3/2016  XLSX
3 Statistik Khidmat Nasihat Jabatan Bantuan Guaman Tahun 2017  XLSX