JBG sedang mengendalikan dua kes yang melibatkan khidmat pendamping guaman di mana permohonan khidmat pendamping guaman telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Bantuan Guaman pada 1 Ogos 2018.
Toggle Bar

Kes yang berjaya diselesaikan oleh Peguam Panel

 
 PETISYEN PENCERAIAN
3 kes petisyen perceraian yang dikendalikan oleh Peguam Panel yang dilantik oleh Jabatan Bantuan Guaman (JBG) telah berjaya di selesaikan di Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak di Limbang. Kes berjaya diselesaikan dalam masa 3 bulan daripada tarikh kes ini tugaskan kepada Panel Peguam.
 
TUNTUTAN MUTA'AH
Plaintif berjaya mendapatkan award RM42,500 sebagai muta’ah melalui persetujuan bersama di Mahkamah Tinggi Syariah Putrajaya. Kes ini telah dikendalikan oleh Peguam Panel yang dilantik oleh Jabatan.