A- A A+

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2011

Laporan Penggunaan Aplikasi Online Bagi Tahun 2011
   
No. Aplikasi Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Portal JBG 5,884 5,702 9,561 12,970 9,396 8,269 7,864 7,183 6,771 7,218 7,350 7,702 95,870
2 Sistem Permohonan Online Peguam Panel 1 - 7 1 - - - 2 - - - - 11
3 Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman - - - 450 357 466 331 314 377 437 1,155 356 4,243
Jumlah 5,885 5,702 9,568 13,421 9,753 8,735 8,195 7,499 7,148 7,655 8,505 8,058 100,124
Kemas kini terakhir : 5 Januari 2012
 
*Nota : Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman hanya mula digunakan pada 1 April 2011.

Arkib Laporan Penggunaan Aplikasi Online