A- A A+

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2013

Laporan Penggunaan Aplikasi Atas Talian Bagi Tahun 2013
                             
No. Aplikasi Atas Talian Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Portal JBG 14,134 12,914 30,267  5,418 6,014   6,461  6,837 5,136 5,966 6,608 6,868 6,807 113,430
2 Sistem Permohonan Peguam Panel Atas Talian - 2 1  5 1 1 - 1 1 - - 12
3 Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman 458 562 468 434 378  373  409 349 438 487 460 412 5,228
4 *Sistem Maklum Balas (JBG4U) - - - 6 2  6 2 7 4 3 7 38
5 *Semakan Status Maklum Balas - - - 24  4 9 4 2 8 4 23 4 82
Jumlah 14,592 13,478 30,736  5,887 6,397  6,846  7,257 5,489 6,420 7,104 7,354 7,230 118,790
Kemas kini terakhir : 7 Januari 2014
 Nota : Aplikasi bertanda (*) mula digunakan pada 1 April 2013.

Arkib Laporan Penggunaan Aplikasi Atas Talian