A- A A+

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2019

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2018
                             
No. Aplikasi Dalam Talian Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Portal JBG  9,540 10,128   11,166 11,553   9,003  7,592  11,045 9,579   8,476 9,853  8,872  8,051  114,928
2 Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian 2  0  5  2  3  6 3  1  5 6 43
3 Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman 458 453  522 536   587 503  558   462 447   1,019 610  552  6,707
4 Sistem Maklum Balas (JBG4U) 4 4  5  7 11   8 67
5 Semakan Status Maklum Balas 5 6  0  8  0 0  5 3 10   2  1  60
Kemas kini terakhir : 3 Januari 2020