A- A A+

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2022

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2022
                             
No. Aplikasi Dalam Talian Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Portal JBG 8,445   7,384 8,468   7,404 6,349  7,331  7,209   7,701 7,947  7,709  8,303  7,609 

 91,859

2 Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian 2 7 4 3 2  4  2  0 33
3 Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman  217 218   207 49  182  219   189 263   433 189   176 153  2,495
4 Sistem Maklum Balas (JBG4U)  11  8 0  2  2  2  4 49
5 Semakan Status Maklum Balas 8  5 0  1  3  2  0  5 33
Kemas kini terakhir :  3 Januari 2023