Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2023

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2023
                             
No. Aplikasi Dalam Talian Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Portal JBG 8,117  7,823  9,245  7,541  8,580                41,306
2 Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian  1 3  4 1               12
3 Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman  318  523  401  313  429               1,948
4 Sistem Maklum Balas (JBG4U)  10  24  11 13   14                72
5 Semakan Status Maklum Balas 0  1 4  1               6
Kemas kini terakhir :  1 Jun 2023