A- A A+

Jadual Program JBG Bersiaran dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia di RTM

 

Bil Tarikh Topik
1

27/2/2017

Pengenalan Jabatan Bantuan Guaman Malaysia

2

6/3/2017

Bidang Kuasa Sivil JBG berdasarkan Jadual Ketiga Akta Bantuan Guaman 1971

3

13/3/2017

Bidang Kuasa Syariah JBG berdasarkan Jadual Ketiga Akta Bantuan Guaman 1971

4

20/3/2017

Khidmat Pengantaraan
5

27/3/2017

 

Penceraian/Pembubaran Perkahwinan Orang Bukan Islam Bahagian 1

6

3/4/2017

Penceraian/Pembubaran Perkahwinan Orang Bukan Islam Bahagian 2

7

10/4/2017

 

Penceraian/Pembubaran Perkahwinan Orang Bukan Islam Bahagian 3

8

17/4/2017

Tuntutan Selepas Penceraian Orang Bukan Islam Bahagian 1

9

8/5/2017

Tuntutan Selepas Penceraian Orang Bukan Islam Bahagian 2

10

15/5/2017

Kuat kuasa Perintah Nafkah Orang Bukan Islam

11

29/5/2017

Penceraian/ Pembubaran Perkahwinan Orang Islam

Tags: Hebahan, Selamat Pagi Malaysia