A- A A+

Segmen Selamat Pagi Malaysia

Tarikh Program Tajuk
27.02.2017 Ketua Pengarah JBG dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Pengenalan Jabatan Bantuan Guaman Malaysia
06.03.2017 Timbalan Ketua Pengarah (Sivil) JBG dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Bidang Kuasa Sivil JBG
13.03.2017 Timbalan Ketua Pengarah (Syariah) JBG dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Bidang Kuasa Syariah JBG
20.03.2017 Pengarah Pengantaraan (Sivil) JBG dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Pengantaraan Sivil
27.03.2017 Pengarah JBG Kuala Lumpur dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Penceraian / Pembubaran Perkahwinan Bukan Islam
03.04.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Penceraian / Pembubaran Perkahwinan Bukan Islam Bahagian 2.
10.04.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Penceraian / Pembubaran Perkahwinan Bukan Islam di Luar Negara
17.04.2017 Penolong Pengarah Kanan (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Tuntutan Penceraian Orang Bukan Islam
8.05.2017 Penolong Pengarah Kanan (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Tuntutan Penceraian Orang Bukan Islam Bahagian 2
15.05.2017 Penolong Pengarah Kanan (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Kuat kuasa Perintah Nafkah Orang Bukan Islam
29.05.2017 Pengarah Pengantaraan (Syariah) JBG dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Pembubaran dan Perkahwinan Orang Islam
10.07.2017 Penolong Pengarah Kanan (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Apa yang Anda Perlu Tahu Sebelum Membeli Rumah?
17.07.2017 Pengarah JBG  Kota Kinabalu Sabah dalam segmen Selamat Pagi Malaysia Undang-Undang Berkaitan dengan Penangkatan Anak Sabah & Sarawak
24.07.2017 Pengarah Ligitasi dan Nasihat (Sivil) JBG dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Undang-Undang Berkaitan dengan Pengangkatan Anak di Semenanjung Malaysia
31.07.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Tuntutan Berkaitan dengan Kemalangan Jalanraya Bahagian 1
7.08.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur  dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Isu Berkaitan Harta Pusaka, Probet dan Surat Kuasa Mentadbir Bhg I
14.08.2017 Penolong Pengarah (Sivil) JBG Kuala Lumpur dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Isu Berkaitan Harta Pusaka, Probet dan Surat Kuasa Mentadbir Bhg II
28.08.2017 Pengarah JBG Negeri Sembilan dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Hak dan Tanggungan dibawah Akta Sewa Beli 1967 Bhg I
04.09.2017 Pengarah JBG Negeri Sembilan dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Hak dan Tanggungan dibawah Akta Sewa Beli 1967 Bhg II
11.09.2017 Pengarah JBG Negeri Sembilan dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Hak dan Tanggungan dibawah Akta Sewa Beli 1967 Bhg III
18.09.2017 Pengarah JBG Negeri Selangor dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Hak-Hak Berhubungan Penyewaan  Bhg I
25.09.2017 Pengarah JBG Negeri Selangor dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Hak-Hak Berhubungan Penyewaan  Bhg II
2.10.2017 Pengarah JBG Negeri Selangor dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Hak-Hak Berhubungan Penyewaan Bhg III
9.10.2017 Pengarah JBG Negeri Kedah dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Undang-Udang Fitnah Bhg I
16.10.2017 Pengarah JBG Negeri Kedah dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Undang-Udang Fitnah Bhg II
23.10.2017 Pengarah Pengantaraan (Sivil) JBG dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Undang-Udang Pekerja Bhg I
30.10.2017 Pengarah Pengantaraan (Sivil) JBG dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Undang-Udang Pekerja Bhg II
6.11.2017 Pengarah Litigasi dan Nasihat (Sivil) JBG dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Ketahui Hak Anda Apabila Ditangkap Polis
13.11.2017 Pengarah Litigasi dan Nasihat (Sivil) JBG dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Hak-Hak Tertuduh dibawah Undang-Undang Jenayah
20.11.2017 Pengarah Penyelidikan dan Dasar JBG dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Prosedur Tuntutan Kecil di Mahkamah
27.11.2017 Ketua Pengarah JBG dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Akta Bantuan Guaman (Pindaan) 2017
04.12.2017 Ketua Pengarah JBG dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Akta Bantuan Guaman (Pindaan) 2017
11.12.2017 Pengarah Penyelidikan dan Dasar JBG dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Jenayah Keganasan Rumah Tangga
04.12.2017 Pengarah JBG Kuala Lumpur dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Kesalahan-Kesalahan Lazim Undang-Undang Imigresen dan Pasport
11.11.2023 Timbalan Ketua Pengarah Syariah JBG dalam Segmen Selamat Pagi Malaysia Pengantaraan Syariah