A- A A+

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2016

Laporan Penggunaan Aplikasi Atas Talian Bagi Tahun 2016
                             
No. Aplikasi Atas Talian Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Portal JBG 6,400 6,563 8,504 7,657 6,762 6,680 5,467 7,470 - - - - 48,823
2 Sistem Permohonan Peguam Panel Atas Talian 1 1 3 1 2 0 2 4 - - - - 10
3 Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman 388 368 577 463 440 534 384 558 - - - - 3,178
4 Sistem Maklum Balas (JBG4U) 6 6 10 7 3 3 4 3 - - - - 35
5 Semakan Status Maklum Balas 4 7 3 3 6 3 2 1 - - - - 29
Kemas kini terakhir :5 September 2016