A- A A+

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2018

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2018
                             
No. Aplikasi Dalam Talian Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Portal JBG  8,556 7,561  9,077   9,058 7,882  6,923  8,785  9,283  8,596   10,767  8,763  8,593 103,844
2 Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian  14  3  0  0 10  8  0  8 61
3 Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman  265 264  368  341   294  89  18  20  29  97 459  491   3194
4 Sistem Maklum Balas (JBG4U)  7  4  4  0 0 5  39
5 Semakan Status Maklum Balas  3  0  0  4  0  0 0 0  1  0  11
Kemas kini terakhir : 2  Januari 2019