Klinik Bantuan Guaman 1 Malaysia Cawangan Johor

JBG Cawangan Johor telah menjalankan program Klinik Bantuan Guaman 1 Malaysia sebagaimana berikut:

(a)  Tarikh  : 28 Februari 2018 (Rabu)
(b) Masa  2.30 petang - 4.00 petang
(c) Tempat  Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Johor Bahru, Johor
(d) Jenis Program  Klinik Bantuan Guaman 1 Malaysia
(e)  Anjuran : Jabatan Bantuan Guaman, Johor Bahru

Objektif program ini adalah untuk memberi ceramah kesedaran undang-undang berkenaan Akta Sewa Beli 1967 (pindaan 2010).

Menerusi program kali ini, seramai 9 orang pengunjung telah mengikuti program tersebut.

1

2