JBG sedang mengendalikan dua kes yang melibatkan khidmat pendamping guaman di mana permohonan khidmat pendamping guaman telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Bantuan Guaman pada 1 Ogos 2018.
Toggle Bar

Risalah

 

 

24 pendamping2  tatacara       

 

        

 

      

 

        

 

     

 

        

 

  anak angkat